Prikazivanje 8 rezultata

Mi smo Nevena i Marija. Slušajući o nevidljivom prijatelju i posmatrajući pregršt dečijih crteža rodila se u nama ideja o stvaranju Tiny Lulu. Želja nam je bila da zajedno sa svojom decom učestvujemo u celokupnom procesu stvaranja brenda. Od početka do kraja. Volele bismo da nas Tiny Lulu nadživi, utemeljen načelima kojima učimo i našu decu. Cilj nam nije masovna proizvodnja već snaga pojedinca. Male serije pravljene sa predanošću, ljubavlju i bez kompromisa. Kao što radimo za našu decu tako i za svu decu.

Pronađite Tiny Lulu na: