Kratak vodič za osnivanje firme

Kratak vodič za osnivanje firme

Imate želju da pokrenete sopstveni posao? Sama želja govori o tome da postoje snage i mogućnosti u vama, ali ipak, to nije garancija da ćete uspeti. Put do uspeha je dug i zahteva jasan cilj, upornost, znanje, spremnost da se uči i prilagođava, kao i odabir pravih saradnika.

Nakon donošenja odluke čime ćete se baviti, analize tržišta, projekcije troškova i očekivanog prihoda, došli ste do tačke kada treba osnovati firmu. Pred vama je Kratak vodič za osnivanje firme – spisak koraka koji će vam pomoći da lakše razumete „papirološke” izazove koji obično stoje na putu prilikom osnivanja firme i predstavljaju jednu od najvećih prepreka.

1. Kada precizno odredite čime želite da se bavite, pogledajte Šifarnik delatnosti koji će vam pomoći da odredite vašu pretežnu delatnost. Imajte na umu da za neke delatnosti nije dozvoljeno paušalno oporezivanje, već je obavezno vođenje poslovnih knjiga. Određene delatnosti, kao na primer delatnost turističkih agencija, zahtevaju posebne uslove koje su propisane Zakonom o turizmu.

2. Zatim, sledi podnošenje zahteva i dokumentacije za registraciju u Agenciji za privredne registre.
Procedura dobijanja Rešenja i Potvrde o izvršenoj registraciji traje oko dva dana. Prema poslednjem saopštenju Agencije za privredne registre, procedura bi trebalo da bude i kraća.

U zavisnosti od toga da li se registrujete kao preduzetnik ili kao privredno društvo, troškovi osnivanja su različiti.

PREDUZETNIK

(trgovinska, zanatska, ugostiteljska radnja, agencija, itd)

     Takse i naknade (u dinarima):

·    1.500 – APR – prijava osnivanja,

·    690 – overa OP obrasca,

·    od 1.400 – standardni pečat sa kućištem.

PRIVREDNO DRUŠTVO

   Takse i naknade (u dinarima):

·   4.900 – APR – prijava osnivanja,

·   1.000 – APR – registracija i objavljivanje osnivačkog akta,

·   690  – overa OP obrasca,

·   1.050 – overa akta,

·   od 1.400 – standardni pečat sa kućištem.

Važno je da znate da preduzetnik za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom ličnom imovinom, dok privredno društvo odgovara imovinom koja je uneta prilikom osnivanja ili koja je stečena tokom obavljanja delatnosti privrednog društva.

Jedno od najvažnijih pitanja za onoga ko se upušta u biznis jeste oporezivanje. Preduzetnik moze da plaća i tzv. paušalni porez ili da vodi poslovne knjige i plaća porez na stvarno ostvareni prihod. Visina paušalnog poreza varira u zavisnosti od opštine do opštine. Razlika na teritoriji Srbije za istu šifru delatnosti može biti viša od 15.000 dinara. Ako osnujete privredno duštvo, u obavezi ste da vodite knjige i porez plaćate na stvarni prihod.

Evidentiranje obveznika u sistem PDV-a može biti obavezno i dobrovoljno.
U sistem PDV-a obavezno se prijavljuju svi oni koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 8.000.000 dinara. Pravna forma ne utiče na postojanje obaveze registracije za PDV, tako da čak i fizička lica u određenim slučajevima obavezni su da se registruju ukoliko imaju promet veći od ovog limita.

Kada ste dobili papire o registraciji od Agencije za privredne registre, ostalo vam je da uradite pečat firme, OP obrazac, otvorite račun i prijavite se u filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

3. Nakon registracije, imate obavezu da u roku od 15 dana podnesete poreske prijave u filijali Poreske uprave kojoj pripadate. U zavisnosti od toga da li ste paušalno oporezovani obveznik ili vodite knjige, popunjavate odgovarajuće obrasce sa pratećom dokumentacijom.

4. Ne zaboravite da obavezno podnesete i Prijavu za utvrđivanje lokalne komunalne takse. Ova prijava se podnosi lokalnoj Poreskoj upravi (koja nema isto ime u svim opštinama i koja je poseban organ koji nije deo Republičke Poreske uprave). Prijavu morate da podnesete, bez obzira da li ste istakli reklamu za firmu i li ne. Imajte u vidu da se reklamom smatra i oznaka na poštanskom sandučetu.

Kratak vodič za osnivanje firme

Bravo! Osnovali ste firmu i podneli sve prijave kako biste izbegli eventualne kazne.
Ovom prilikom želim da istaknem da bi bilo poželjno da se posavetujete sa knjigovođom –poreskim konsultantom. Sagledavanje poreskog aspekta u zavisnosti od ciljeva vaše firme i strategije vašeg poslovanja direktno utiče na finansijski rezultat i visinu oporezive dobiti, kao i na izbor pravne forme za delatnost (preduzetnik ili d.o.o, paušalno plaćanje poreza ili vođenje poslovnih knjiga). Imajte u vidu da su za neke delatnosti potrebne i dodatne dozvole, odobrenja ili uslovi i da vam može zatrebati i pravni savet.

Procedura osnivanja firme, iako predstavlja prilično formalan i proceduralan postupak, krije suštinu vašeg poslovanja. Kojom ćete se delatnošću baviti, za koju pravnu formu ćete se opredeliti, da li ćete biti paušalno oporezovan poreski obveznik, ili ćete voditi knjige, hoćete li se opredeliti za isplatu lične zarade, da li ćete uneti osnovna sredstva u imovinu privrednog društva ili ćete se opredeliti za zakup, samo su neka od pitanja na koja možete da naiđete i od kojih će zavisiti vaš finansijski rezultat i visina poreza.

Imate dva izbora:
1. da se informišete, steknete odgovarajuće znanje i da sve obavljate sami ili
2. da angažujete finansijskog ili poreskog savetnika koji će vam pomoći da se uspešno izborite sa svim ovim izazovima.

Doneli ste odluku i rešili da živite svoje snove? Samo hrabro, uporno, verujte u sebe i ne zaboravite da sreća prati hrabre!

Tekst napisala
Slađana Skopljak Kresović, ovlašćeni računovođa
Agencija za knjigovodsvo i konsalting SOLUTIO

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *