Zato što su mame najbolji, najveštiji i najsposobniji preduzetnici.

Zato što je žensko preduzetništvo budućnost.

Zato što su proizvodi i usluge koje mame razvijaju isprobani i testirani u najužem krugu njihovih porodica, što garantuje vrhunski kvalitet.

Zato što svaka mama preduzetnica brine o jednoj porodici u našem društvu, ali isto tako ulaže u budućnost svih nas..

Uveren da su žene, a pogotovo mame, svetla budućnost preduzetništva u Srbiji, Centar za mame je osnovao Maminu prodavnicu. Ovo je jedinstveno mesto koje okuplja mame preduzetnice gde one nude svoje proizvode i usluge.

Mamina prodavnica pruža mogućnost svima da nam se pridruže i da kupovinom proizvoda i usluga podrže žensko preduzetništvo u Srbiji.

Iako žensko preduzetništvo predstavlja ogroman potencijal za srpsku ekonomiju, ono se, nažalost, još uvek najčešće rađa iz nužde – nezaposlenosti, niskih primanja, potreba izdržavanja porodice ili siromaštva. Ipak, žene ne treba da misle da je preduzetništvo samo opcija za preživljavanje. Preduzetništvo je najefikasniji način da žena i mama postane samostalna i svoja, da ne zavisi od poslodavca i trenutne potražnje na tržištu rada, da pravi svoje izbore, da se usavršava i uči i da iz svojih postignuća izvlači dobit.

Centar za mame sa ponosom okuplja mame preduzetnice na Bazarima mama preduzetnica, a sada i u Maminoj prodavnici. Uvereni smo da će svako pronaći u njoj nešto za sebe, da će saznati za mnoge proizvode koje nije mogao da nađe na drugim mestima, kao i da će dobiti jedinstvenu priliku da pomogne žensko preduzetništvo i mame preduzetnice Srbije. Svi proizvodi koje vidite u Maminoj prodavnici imaju neku od društveno odgovornih dimenzija – ekološku, handmade, edukacionu, i sl. i kupujući te prozvode, pravite odličan izbor za sebe, ali i za celo društvo.

Naša želja je da ovom prodavnicom motivišemo još mama da svoje snove pretvore u realnost i da se odvaže da krenu putem preduzetništva.

Ukoliko ste mama preduzetnica, imate proizvode ili usluge koje želite da ponudite širem tržištu i voleli biste da ih vidite u Maminoj prodavnici, javite nam se na info@maminaprodavnica.rs.